Caravan club Praha

Caravan club Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou přihlášené na Ministerstvu vnitra. Sdružují se zde lidé stejných zájmů a způsobu trávení volného času v přírodě, na cestách doma i v zahraničí. Zúčastňujeme se i akcí pořádaných ostatními caravan cluby a mezinárodních srazů.

Klub byl založen 3. dubna 1971 v Praze. V roce 1990 se na ustavující schůzi AČR v Lucerně tato organizace stala samostatným právním subjektem.

Nynější počet členů je 75.

babylon_12.jpg